Pramonės įrenginių ir technologinių procesų energetiniai auditai

Energetinio audito metu nustatomos ir įvertinamos energijos  sąnaudos įrenginiuose, technologiniams procesams, pastatuose, transporte ir parenkamos ir ekonomiškai pagrindžiamos energijos taupymo priemonės ir pateikiama ataskaita.

Privalomas energijos vartojimo auditas didelėms įmonėms atliekamas, kas ketverius metus pagal „Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašo“ reikalavimus:

  • auditoriams, atliekantiems auditą įmonėse, kuriose dirba daugiau kaip 250 darbuotojų ir kurių finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų (toliau – įmonės):
  • įmonės metinės pajamos viršija 50 mln. eurų
  • įmonės balanse nurodyto turto vertė viršija 43 mln. Eurų
  • įmonių, kurios įgyvendina nepriklausomos organizacijos pagal Europos arba tarptautinius standartus sertifikuotą energijos naudojimo (ISO 50001) arba aplinkos vadybos (ISO 14001) sistemą, kvalifikuotiems vidaus ekspertams

Pramonės įrenginių ir technologinių procesų energetinis auditas – įmonės raktas į aukštesnį energijos vartojimo efektyvumo lygį.

UAB „Inžinerinių paslaugų spektras“ auditoriai atlieka energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose Europos sąjungos finansinėms priemonėms „Auditas pramonei LT“, „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“, taip pat VIAP mokesčio dalies susigrąžinimui.

  • Atlikus energetinį auditą, įvairių pramonės šakų įmonės,  jau  įgyvendino energijos ir gamybos efektyvumą didinančias  priemones
  • Vidutiniškai vieno mūsų atlikto audito taupymo priemonių  skaičius – 5 vnt
  • Audite numatytų taupymo priemonių atsipirkimo laikas 1 – 4 metai
  • Auditas atliekamas per  2-4 mėn, priklausomai nuo įmonės dydžio ir energiją naudojančios įrangos kiekio

Skambinkite telefonu

arba

Užpildykite ir pateikite užklausą internetu

Scroll to Top