Aplinkosauginė produkto deklaracija, angl. Environmental product declaration (EPD) EN 15804 bei ISO 14025 standartais ruošiamas standartizuotas tarptautinis dokumentas, skirtas supažindinti ir išsamiai pateikti informaciją apie konkretaus produkto charakteristikas bei gamybos ciklo poveikį aplinkai. Ši deklaracija padeda paprasčiau ir skaidriau nustatyti bei valdyti produktų poveikį aplinkai. Dokumentas yra suformuojamas gyvenimo ciklo vertinimo įrankio skaičiavimais, kas leidžia kokybiškai atlikti produktų aplinkosauginį palyginimą. Produkto poveikio aplinkai vertinime svarbiausios šios gyvavimo ciklo fazės:

 • Produkto fazė (A1-A3): žaliavų tiekimas; jų transportavimas į gamybos vietą; produkto gamyba.
 • Statybos fazė (A4-A5): transportavimas į statybvietę; pastato statybos.
 • Gyvavimo pabaigos fazė (C1-C4): demontavimas ir griovimas; atliekų transportavimas į perdirbimą ar sąvartyną; atliekų perdirbimas; išmetimas į sąvartyną.

Mes apsiimame visu EPD įgyvendinimu jūsų produkcijai:

 • Konsultavimas bei tinkamų aplinkosauginių sprendimų parinkimas;
 • Duomenų rinkimas ir analizė;
 • Produkto gyvavimo ciklo skaičiavimas nuo žaliavų gavybos iki produkto gyvavimo ciklo pabaigos;
 • Deklaracijos parengimas;
 • Trečios nepriklausomos šalies organizavimas tikrinimui ir patvirtinimui;

Privalumai produktui turint EPD:

 • Didesnis patikimumas tarptautinėje rinkoje;
 • Smarkiai padidėja matomumas, konkurencingumas bei skaidrumas;
 • Produkto EPD deklaracijos plačiai naudojamos norint gauti kreditus BREEAM ir LEED sertifikatams;
 • Produkto EPD rengimo metu yra nuodugniai išskiriamos silpnosios ir stipriosios savybės;
 • Išauga produkto vertė;
 • Prisidėjimas prie klimato kaitos mažinimo ilgame laikotarpyje.

Skambinkite telefonu

arba

Užpildykite ir pateikite užklausą internetu

Scroll to Top