Pastatų sandarumo matavimai

Pastato sandarumo matavimai atliekami priduodant gyvenamąjį ar kitos paskirties pastatą. Šio patikrinimo metu galima nustatyti oro kaitą dėl infiltracijos ir identifikuoti nesandarumus, per kuriuos į pastatą patenka išorės oras. Matavimo metu sukaupiami duomenys ir apdorojus kompiuterine programa, pagal Lietuvos standarto LST EN 13829 reikalavimus, pateikiama pastato sandarumo ataskaita. 

Skambinkite telefonu

arba

Užpildykite ir pateikite užklausą internetu

Scroll to Top