Gyvavimo ciklo analizė

Gyvavimo ciklo vertinimas (angl. Life Cycle Assessment (LCA)) – tai metodas, kuriuo sistemiškai analizuojamas visapusiškas produktų poveikis aplinkai visuose jų gyvavimo etapuose – nuo žaliavų gavybos, gamybos proceso, įrengimo iki naudojimo ir nugriovimo bei sunaikinimo. Analizės tyrimo rezultatai – tai vandens, energijos, iškastinio kuro išteklių sunaudojimas ir su tuo susijęs poveikis aplinkai: emisijos į aplinkos orą (kg CO2), susidariusių atliekų kiekis ir vandens bei grunto tarša.

Gyvavimo ciklo vertinimas padeda projektų vystytojams su projekto komanda suprasti bendrą projektuojamo pastato poveikį aplinkai; padeda įvertinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ne tik eksploatuojant pastatą, bet ir jį statant; padeda surasti optimalius projektinius sprendimus ir mažinti statybos produktų poveikį klimato kaitai.

Gyvavimo ciklo vertinimas (LCA) turi apimti pagrindinius pastato elementus (karkasas, grindys, stogas, išorės sienos, vidaus sienos ir pertvaros, laiptai, langai, išorės durys).

Kiekvienam skaičiavimuose naudotam pastato elementui turi būti pateikiami rezultatai:

  • Poveikio aplinkai parametras (su mato vienetais);
  • Globalinio šiltėjimo potencialas (GWP): kg CO2, atskirais gyvavimo ciklo etapais;
  • Elementų kiekis (su mato vienetais);
  • Elementų aprašymas.

Skambinkite telefonu

arba

Užpildykite ir pateikite užklausą internetu

Scroll to Top