Investiciniai planai

Investicijų planas yra sudedamoji daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto dalių, kurį sudaro:

  • pastato energinio naudingumo sertifikatas, parengtas ir išduotas prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą;
  • investicinis planas
  • statinio projektas (projektai)
  • pastato energinio naudingumo sertifikatas parengtas ir išduotas po daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo
Gydymo paskirties pastatas Vilniaus 85 Sirvintos

Skambinkite telefonu

arba

Užpildykite ir pateikite užklausą internetu

Scroll to Top