Pramonės įmonių skaitmeninių inovacijų auditai

Pramonės įmonių skaitmeninių inovacijų audito tikslas pateikti įmonės perorientavimui būtinų technologijų planą ir pagrįsti, kaip rekomenduojamos technologijos užtikrins aukštesnį įmonės efektyvumą.

Skaitmeninių inovacijų audito uždaviniai:

  • Įvertinti įmonės gamybos ir su gamyba susijusių procesų pajėgumus;
  • Identifikuoti esamus ir būsimus organizacijos technologinius poreikius ir iššūkius siekiant sėkmingai konkuruoti ekonomikoje;
  • Įvertinti, kokiu mastu esami technologiniai gebėjimai lemia įmonės konkurencinius pranašumus dabar ir ateityje;
  • Pasiūlyti skaitmeninės įmonės brandos didinimo ir/arba technologinio atsinaujinimo, siekiant padidinti veiklos efektyvumą, veiksmų planą.

Rengiant rekomendacijas dėl skaitmeninių inovacijų diegimo, atliekama detali technologinio/skaitmeninio poreikio analizė, įvardijant siekiamus tikslus, būtinas veiklas, bei išteklius; numatomi konkretūs ir pasiekiami technologiniai/skaitmeniniai įmonės veiklos sprendimai. Įvertinama, kaip siūlomi sprendimai užtikrins gamybos proceso aukštesnį efektyvumą. Skaičiuojamas finansinių investicijų poreikis bei parengiamas planas.

Skambinkite telefonu

arba

Užpildykite ir pateikite užklausą internetu

Scroll to Top