Naujienos

Naujienos

2023 m. liepos 24 d. Inovacijų agentūros paskelbtas kvietimas EcoInovacijos, kuriuo siekiama skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos ir sudaryti sąlygas tvariai pramonės labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių transformacijai.

Nacionalinė plėtros agentūra VIPA, skatindama energijos vartojimo efektyvumo didinimą, finansuoja investicijas į viešosios paskirties pastatų modernizavimą, siekiant sumažinti energijos suvartojimą atnaujintuose pastatuose. Paskolas suteikia projektams atitinkantiems KŪB TIPS nustatytus reikalavimus bei priimtiną riziką.

Nacionalinė plėtros agentūra VIPA, skatindama energijos vartojimo efektyvumo didinimą, finansuoja investicijas į įvairių energinio efektyvumo priemonių diegimą, siekiant sumažinti energijos suvartojimą energijai imliose įmonėse. Paskolas suteikia projektams atitinkantiems KŪB TIPS nustatytus reikalavimus bei priimtiną riziką.

Kvietimas gyvenamųjų namų modernizavimui Nuo 2022 m. liepos 4 d. 8 val. iki rugpjūčio 3 d. 17 val. individualių gyvenamųjų namų savininkai

Kvietimas teikti paraiškas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.5.5. punktas) „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ (toliau – Priemonė). Kvietimui skirta suma – 2 mln. Eur. Kvietimo data Paraiškos priimamos nuo 2021 m. liepos 19 d. 8.00 val. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. 12 val. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.

Scroll to Top