Naujienos

Naujienos

Kvietimas teikti paraiškas pagal pažangos priemonės 5.1. punkto veiklą „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas“ Kvietimui skirta suma – 5 mln. Eur. Paraiškos priimamos nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. 8.00 val. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo pradžios. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ veiklą "Modernizavimo fondo kompensacinės išmokos savivaldybių viešiesiems pastatams atnaujinti".

Nacionalinė plėtros agentūra VIPA, skatindama energijos vartojimo efektyvumo didinimą, finansuoja investicijas į viešosios paskirties pastatų modernizavimą, siekiant sumažinti energijos suvartojimą atnaujintuose pastatuose. Paskolas suteikia projektams atitinkantiems KŪB TIPS nustatytus reikalavimus bei priimtiną riziką.

Nacionalinė plėtros agentūra VIPA, skatindama energijos vartojimo efektyvumo didinimą, finansuoja investicijas į įvairių energinio efektyvumo priemonių diegimą, siekiant sumažinti energijos suvartojimą energijai imliose įmonėse. Paskolas suteikia projektams atitinkantiems KŪB TIPS nustatytus reikalavimus bei priimtiną riziką.

Kvietimas gyvenamųjų namų modernizavimui Nuo 2022 m. liepos 4 d. 8 val. iki rugpjūčio 3 d. 17 val. individualių gyvenamųjų namų savininkai

Scroll to Top